Video Lägga till en andra meny till WordPress Twenty Ten Theme

Video Lägga till en andra meny till WordPress Twenty Ten Theme / Handledningar

Tjugo Tio-temat kommer bara med en standardmeny, som ingår i rubriken. Emellertid stöder temat även flera menyer, tack vare användningen av register_nav_menus (). Här är ett snabbt tips om hur du utnyttjar denna funktion och lägger till en andra meny i tjugo tio-temat.

Titta på Screencast

functions.php

Öppna funktionen.php-filen och leta efter:

// Detta tema använder wp_nav_menu () på en plats.

Nästa rad är där vi ser register_nav_menus () som används. Som du kan se accepterar denna funktion en array.

register_nav_menus (array ('primary' => __ ('Primärnavigering', 'tjugo'),));

primär: Detta är en nyckel, eller namnet på menyn, detta namn ska vara unikt inom matrisen

__( 'Primärnavigering'): det här är nyckelens nyckel eller beskrivning av menyn

För att lägga till den andra menyn lägger du bara till en annan nyckel (menynamn) och tilldelar ett värde (skriv in beskrivning) i matrisen. Här är ett exempel på hur det kan se ut när du lägger till din andra meny:

 register_nav_menus (array ('primary' => __ ('Primärnavigering', 'tjugo'), 'sekundär' => __ ('Sekundär navigering', 'tjugo'))); 

Denna teknik kan användas för att skapa andra gratis teman eller barnteman också. Om du har några frågor, tveka inte att fråga i kommentaren.