Så här visar du dolda anpassade fält i WordPress

Så här visar du dolda anpassade fält i WordPress / Handledningar

Ofta när ett plugin behöver använda egna fält och arbeta i bakgrunden, gör författarna dem gömda genom att lägga till ett understreck i namnet. Detta gör att deras plugin fungerar smidigt utan avbrott. Men om du är en utvecklare som försöker felsöka något eller bara en nyfiken elev, så vill du noga veta allt som läggs till av plugins. I den här artikeln visar vi hur du kan visa dolda anpassade fält i WordPress.

Allt du behöver göra är att öppna ditt temas funktioner.php-fil och släpp den här koden i:

add_action ('admin_head', 'showhiddencustomfields'); funktion showhiddencustomfields () echo "#postcustom. hidden display: table-row;"; 

Men genom att klistra in koden är du begränsad till det specifika temat. Om du ville byta tema, så måste du lägga till den här koden igen. Så du kan helt enkelt skapa en PHP-fil och spara koden där och ladda upp den som ett plugin.

Eller du kan helt enkelt använda Visa dolda anpassade fält

Alla krediter för detta fantastiska trick går till Viper007Bond.

Det här inlägget tillhandahålls av experterna för färgpappersutskrift, Next Day Flyers.