Du tittas på nätet

Du tittas på nätet / ROFL

Ja, allt som du gör online spåras. Dina sökningar, videoklipp du tittar på, transaktioner, sociala evenemang, jämn brottslighet. Skandalösa brott. Med lite hjälp, särskilt med våra guider, kan du fortfarande vara anonym på Internet. Men att förstå hur du spåras är en viktig lektion, liksom de små saker du kan göra för att upprätthålla din integritet.

via Tech Genie

Utforska mer om: Infographic, Online Privacy.