Vad, Varför och Hur man använder WordPress-säkerhetsnycklar

Vad, Varför och Hur man använder WordPress-säkerhetsnycklar / Nybörjarhandbok

Om du använder WordPress och läste lite om WordPress Security, borde du ha sett en omnämning av WordPress Security Keys (Secret Keys). I den här artikeln kommer vi att förklara vad, varför och hur WordPress Security Keys för WordPress Beginners.

Vad är WordPress-säkerhetsnycklar?

WordPress Security Keys är en uppsättning slumpmässiga variabler som förbättrar kryptering av information som lagras i användarens cookies. Det finns totalt fyra säkerhetsnycklar: AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY och NONCE_KEY

Varför använda WordPress Security Keys?

Dessa säkerhetsnycklar gör det svårare att spricka ditt lösenord. Ett icke-krypterat lösenord som "användarnamn" eller "wordpress" kan enkelt brytas, men ett slumpmässigt, oförutsägbart, krypterat lösenord som "88a7da62429ba6ad3cb3c76a09641fc" tar år att komma med rätt kombination. Du bör använda WordPress Security-nycklar för att öka säkerheten för dina WordPress-drivna bloggar eller webbplatser.

Så här använder du WordPress-säkerhetsnycklar på min webbplats?

Självhävdade WordPress-bloggar har inte definierade säkerhetsnycklarna. Du skulle behöva lägga till dessa själv. Det är en väldigt enkel och enkel process, som du borde kunna göra så länge du vet hur du använder FTP.

Först måste du få din egen unika Secret Key. WordPress har en slumpgenerator som kan ge dig dessa hemliga nycklar. Vi rekommenderar att du använder det istället för att uppfinna ditt eget.

Andra steget är att ändra din wp-config.php (fil). Du hittar den här filen i din WordPress-rotmapp (samma mapp där ditt wp-innehåll och andra mappar är lagrade). I din wp-config.php-fil på rad 45 borde du se något så här:

Ta helt enkelt din säkerhetsnyckel som vi grep i steg 1 och klistra in dem i följande rader.

Spara din wp-config.php-fil, och du är klar. Om du var inloggad på din WordPress-administratörspanel kommer du att bli ombedd att logga in igen.

Andra vanliga frågor (FAQ)

Måste jag komma ihåg mina säkerhetsnycklar?

Nej, du behöver inte komma ihåg säkerhetsnyckeln. Du måste klistra in den en gång i wp-config.php fil och det är det.